Näyttää: 1 - 3 of 3 tulokset
Kohtaamisen pedagogiset mahdollisuudet

Jatkuvuutta, kokeiluja ja valmentavaa työotetta

Niinhän se on, että muutokset tapahtuvat hitaasti. Haasteen ja ongelman havaitsemisesta konkreettisiin toimiin haasteen tai ongelman ratkaisemiseksi kuluu aikaa. Havaintojen lisäksi tarvitaan tutkimustietoa ja tuloksia, joita arvioidaan ja testataan. Tämän jälkeen voidaan alkaa pohtia tarvittavia toimenpiteitä ja aikatauluja, sekä resursseja niiden toteuttamiseksi. Ja sitten tarvitaan tietenkin myös tuloksia siitä, ovatko tehdyt toimenpiteet olleet toimivia. Pari vuotta sitten tehdyssä tilannekartoituksessa, kouluakäymättömiä …

Kohtaamisen pedagogiset mahdollisuudet

”Hei, nyt on kyllä hienoa työtä”

Pohditaanpa hetki, miksi toisen kehuminen on niin hankalaa. Kehuminen vaatii läsnäoloa hetkessä, jossa kuin rakastut toisen taitoon tai avaat itsesi auki, omine heikkouksinesi, kertoen toiselle hänen osaamisensa, taitonsa tai kykynsä. Ennen toisen kehumista tarvitaan itsensä altistamista, tervettä itsetuntoa, ja hieman itseensä tutustumistakin. Tämä kaikki vaativat läsnäoloa itsensä kanssa, omien hyvien ja huonojen puolien hyväksymistä. Ja se ei ole aina helppoa. …

Kohtaamisen pedagogiset mahdollisuudet

Pienten tekojen merkityksellisyys

”Opettajan päänsisäinen piiskuri saattaa motkottaa, että opetuksen pitäisi jo alkaa. Oppilaalla täytyy kuitenkin olla turvallinen ja hyväksytty olo ennen kuin oppiminen on edes mahdollista.” (Katja Sutela: Näkyväksi tekemisen taito. Pedagoginen kohtaaminen opetuksessa. PS-kustannut 2022.) Kiire, liian vähäiset resurssit, paljon erilaisia oppijoita ryhmässä, ei tarpeeksi apukäsiä, jatkuvat uudistukset ja vaatimukset… Lista esteistä kohtaamisen poluilla hektisessä oppilaitosarjessa on varmasti vieläkin pidempi kuin …