Tunne hyväksytyksitulemisesta työyhteisössä on tärkeää. Se on tärkeää mm. työntekijöiden jaksamisen, luovuuden ja tuottavuuden kannalta. Kun työilmapiiri on avoin ja kaikki hyväksyvä, arvostava toiminta kukoistaa ja usein näkyy myös tuloksessa sekä työmotivaatiossa. Hyvä kuin huonokin ilmapiiri ”valuu alaspäin” työorganisaatiossa, siksi myös esimiesten johtamistaidolla ja omalla vuorovaikutusesimerkillä on suuri merkitys työpaikan työilmapiirin luomisessa ja johtamisessa. Työpaikan ilmapiiri on kuin energiaa, joka voi joko antaa tai ottaa työntekijältä paljon.

Ilmapiirin ja tuloksellisuuden välisissä tutkimuksissa on todettu, että ilmapiirillä on vaikutusta työn tulokseen. Tulos näkyy viiveellä noin vuoden kuluttua antavana tai ottavana energiana työyhteisössä. Työpaikan ilmapiiri saa voimaa luottamuksesta, avoimuudesta ja avuliaisuudesta. (Juuti & Vuorela 2015)

Itselläni on kokemusta pätkätöitä tehneenä monenlaisista työyhteisöistä. Pidän sitä rikkautena omassa työhistoriassani, mutta myös ammatillisessa kasvussani. Kuitenkin tiedän myös tunteen, kun omaa olemassaoloaan tulee perustella ja omassa työpanoksessa tulee tehdä hieman enemmän ja sitkeämmin kuin muut, jotta tulet hyväksytyksi omassa perustyössäsi. Tunne ei ole aina voimauttava tai yhteisöä yhteenhitsaava, päin vastoin. Itselle tulee tunne, että ”minä kyllä vielä näytän, että tämä työ on tärkeää” ja se pistää itsensä yrittämään tuplasti enemmän. Tunne voi olla jopa haastava niellä, koska olet pitkän uran tehnyt, osaava ja ammattilainen alallasi, mutta sinun tulee silti todistaa roolisi toisille.

Vaikka tuoli on vapaa, se ei tarkoita että siihen voi istua.

-Poluilla kohtamisten-

Pitkän työuran tehneenä tämä kokemus hyväksymättömyydestä omassa työroolissa on ollut myös hyvin silmiä avaava ja kasvattava. Uusi kokemus muokkaa omaa ammatillisuutta, mutta samalla myös omaa käyttäytymistä tulevaisuudessa henkilökohtaisesti mm. uuden työntekijän ensikohtaamisessa. Avoimeen vuorovaikutukseen ja luottamuksellisen kollegiasuhteen rakentamiseen kiinnittää vahvemmin huomiota jo henkilökohtaisella tasolla ja haluaa antaa henkilökohtaisesti kuvan, että ”kaikki saavat istua tuoliin, joihin heidät on valittu”. Muistammehan kaikki, että kuinka kohtelemme kollegaamme työyhteisöissämme näkyy työyhteisöjemme energiassa suuresti ja pitkään. Pohdi hetki omaa toimintaasi työyhteisössäsi ja anna itsellesi hyvää palautetta tai mieti hetken rakentavasti, kuinka ehkä voisit kohentaa omaa toimintaasi suhteessa muihin. Kaikki kun lähtee lopulta meistä itsestämme.

Kaikkien kasvattavien kokemusten jälkeen mielen valtaa kuitenkin kiitollisuus. Nyt osaan ainakin itse arvostaa ihanaa palautetta, avointa vuorovaikutusta ja kannustavaa työilmapiiriä jo uutena työpaikalle saavuttaessa. Tällainen kannustava ja arvostava toiminta antaa kuvan luottamuksellisesta ja tasa-arvoisesta ilmapiiristä, hyväksyvästä ja arvostavasta kohtaamisesta kaikkien kesken työyhteisössä. Se luo luottamusta työntekijöiden välillä sekä tunteen, että olen osa kokonaisuutta ja yhtä tärkeä, kuten muutkin. Henkilökohtaiset kokemukset ovat opettaneet työelämässä toisaalta myös arvostamaan aitoa ja rehellistä rakentavaa palautetta ja kehittämisehdotuksia omasta työnkuvasta tai sen tekemisestä. Molemmat palautteet ovat yhtä tärkeitä kokonaisuuksia työyhteisön ilmapiirin, mutta myös oman henkilökohtaisen ammatillisen kasvun kannalta.

Työpaikan ilmapiiri on kuin energiaa, joka voi joko antaa tai ottaa työntekijältä paljon. Kumpaa sinä ruokit?

-Poluilla kohtaamisten-

Jo näin pienillä palauteen antamisen keinoilla suurimmalla osalla työyhteisössä voisi olla parempi olla töissä ja työyhteisön energiat antaisivat enemmän, kuin veisivät mennessään. Pohditaan vielä hetki yhdessä, mitä me kaikki voisimme tehdä omassa työyhteisöissämme paremmin ja isommin, jotta kaikki kokisivat olonsa hyväksytyksi ja arvokkaaksi? Jotta kaikki kokisivat että tuoli on juuri heille tarkoitettu ja vapaa istuttavaksi. Kerro ihmessä vinkkisi, kuulisimme sen mielellämme.

.

Saattaisit myös pitää näistä:

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *