Poluilla kohtaamisten kanssasi kulkevat ja kohtaamisen merkityksellisyyttä pohtivat Elina Oinonen (AmO, sosionomi YAMK+lto ja mindfulness-tunnetaitovalmentaja) ja Suvi Munnukka (FM, opettaja, opinto-ohjaaja).

Olemme saaneet ammatillisten polkujemme varrella ohjata kohdaten eri ikäisiä ja eri elämäntilanteessa olevia ihmisiä, ja huomanneet aidon kohtaamisen voiman ja sen positiiviset vaikutukset käytännössä. Aihe on sydämiämme erityisen lähellä, sen moniulotteisuus, vivahteikkuus ja mahdollisuudet kiinnostavat meitä molempia paljon.

Laaja kokemuksemme kohtaamisen merkityksellisyydestä koostuu seuraavista ammatillisista osaamisaloista:

  • uraohjaus, yksilö- ja ryhmäohjaus, opinto-ohjaus
  • kasvatus- ja ohjaustyö oppilaitosympäristössä ja perhetyössä
  • työpajapedagogiikka
  • erityisnuorisotyö
  • päihde- ja mielenterveystyö     
  • mindfulness ja tunnetaito-osaaminen
  • lastensuojelutyö
  • voimavarakeskeinen valmennus